Co je to Square Dance


  :: Popis Square dance :

 

Square dance je moderní formou amerických country tanců. Je ale postaven na zcela jiné myšlence. Zatímco klasické country tance spočívají v tom, že se tanečníci naučí choreografii a tu pak neustále opakují, u Square dance se naučí jednotlivé taneční figury a ty provádějí. Protože jich je ale v každé taneční formaci osm, není možno ponechat na jejich vůli, jaká figura se bude právě tančit. Od toho je pro všechny formace (říká se jim čtverylky, proč, si řekneme za chvíli) jeden člověk, který netancuje, ale říká tanečníkům, jakou figuru mají zatančit.
 

V základním postavení (tedy tak, jako na začátku a na konci tance) stojí tanečníci ve čtverylce (angl. square). Jak to vypadá, vidíte na obrázku:


 

Na obrázku znázorňuje čtvereček pána a kolečko dámu. Malý obdélníček ukazuje směr jejich pohledu. Tanečníci tedy stojí na stranách čtverce (odtud název čtverylka) a dívají se dovnitř.
 

Aby měl tanečník možnost tancovat, musí se nejprve naučit všechny figury, které může potřebovat. Ale kolik jich je? Když jich bude málo, tak to nebude nikoho bavit dlouho, když jich bude moc, tak každý uteče dřív, než se je stihne všechny naučit. Řešení je jednoduché: existuje několik úrovní. Na začátku se tanečník naučí tu nejnižší, potom vyšší atd., takže každý může tancovat na úrovni, která je pro něj zajímavá. A kolik figur je v jednotlivých úrovních?


Název úrovně Počet nových figur Počet figur celkem
 Basic   53   53 
Mainstream *(  17/70 70
Plus 30 100
Advanced 1 (A1) 35 135
Advanced 2 (A2) 35 170
Challenge 1 (C1) 80 250
Challenge 2 (C2) 70 320
Challenge 3A (C3A) 150 470
Challenge 3B (C3B) 150 520
Challenge 4 (C4) 450 970


 Level C3 je rozdělen na dvě části A a B, protože Callerlab zastřešuje definice pouze po level C3A a od levelu C3B jsou uznávané skupinou tanečníku, kteří tyto vyšší levely tancují. Pak je ještě jedna úroveň, která snad není už ani úrovní, protože jsou to buďto pouze slovní povely nebo zvláštní figury tato skupina je nazývána NOL (not-listed). V současné době existuje skvělá příručka, která čítá něco přes 5000 tanečních figur a povelů SD, tato příručka je Burlesonova Encyklopedie Square Dance (snad je jméno Burleson napsané správně, pokud ne, tak mne na to prosím upozorněte!).
 

Pokud byste měli zájem zkusit Square dance, nabízíme vám kurs. Pokud nejste z Brna, pokusím se vám zprostředkovat kontakt na nějaký klub ve vaší oblasti.
 

*(  Od roku 2001 level Basic již neexistuje - byl sloučen do levelu Mainstream.


  :: Příbuzné druhy tanců :
 

Mezi tance nejbližší Square dance lze zařadit Round dance, Line dance a Clogging.
 

  :: Round Dance :

 

Je to něco mezi Square dance a společenským tancem. Taneční figury pro nejrůznější tance jsou pojmenovány a rozděleny do šesti tzv. fází. Taneční formací je zde samozřejmě pár.
 

  :: Line Dance :

 

Tanečníci stojí na pomyslné čtvercové síti a provádějí figury na pokyny tzv. promptera. Ten napovídá sled figur zakončený otočkou o 90 stupňů a celá sestava se čtyřikrát opakuje. Na konci tance tedy stojí tanečníci otočeni stejně jako na začátku.
 

  :: Clogging :

 

Country step. Co dodat?